Raziskujemo svet

Ilustracije za prispevek “Raziskujemo svet”
Cicban, julij-avgust 2022, letnik 77, Mladinska knjiga
avtorica besedila Zala Č. Gruden.
Digitalno, različne dimenzije.

Illustrations for children article “Raziskujemo svet”
written by Zala Č. Gruden.
Ciciban, july-august 2022, 77, published by Mladinska knjiga.
Digital work, various dimensions.