Cvetka

Omejena serija ilustracij za Osmomarčevski sejem ilustracij
Vodnikove domačije Center, Ljubljana
Svinčnik in digitalno, 
16 cm x 16 cm

Limited series of illustration for the 8th of March illustration fair
by Vodnikova domačija Center, Ljubljana
Pencil and digital, 16 cm x 16 cm