Bakterija

Bakterija v človeškem telesu, za študentski učbenik, 2016.
Naročnik: Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani.