Uredimo Vodnikovo

Štiri vizualizacije Vodnikove ulice v Šiški v Ljubljani, ki ponazarjajo nove prometne predloge.
V publikaciji »Več kot cesta do mesta: pobude in predlogi za trajnostno urbano regeneracijo Vodnikove ceste«.
Naročnik: Iniciativa Uredimo Vodnikovo in Inštitut za prostorsko politiko (IPoP), 2018.