Vesolje

Ilustracije za revijo Razpotja na temo vesolja
commissioned work for the magazine Razpotja
izdaja/published by Društvo humanistov Goriške
Mixed-media: watercolour and digital